Informare privind protectia datelor personale

Informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, ODIN-LS MEDIA S.R.L., cu sediul in Targoviste, B-dul. Ion C. Bratianu, Nr. 17A, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J15/2/2014, cod unic de inregsitrare 32624975, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Societatea ODIN-LS MEDIA S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra personale prin mijloace automatizate si manuale (dupa caz), destinate activitatilor specifice de reclama, marketing si publicitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate urmatorilor destinatari: persoanele vizate, reprezentantii legali ai persoanelor vizate si partenerii contractuali ai operatorului de pe teritoriul României.

Datele dumneavoastra sunt necesare emiterii facturilor pentru produsele comandate, colectarea creantelor legate de acestea, precum si rezolvarii solicitarilor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata ODIN-LS MEDIA S.R.L. Refuzul dumneavoastra poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor.

Conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale si sa solicitati stergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii ODIN-LS MEDIA S.R.L (cu sediul in Targoviste, B-dul. Ion C. Bratianu Nr. 17A) sau pe adresa de e-mail contact@odinmedia.ro.

Numarul de inregistrare al societatii ca operator autorizat in Registrul de evidenta ca operator autorizat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal este 30823 din 13.02.2014.

*orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.